Skip to content

کاراما ماشین ، تولید کننده ماشین آلات بسته بندی
مقالات سایت
رابطه ميان کارکرد مغز و طراحي بسته بندي مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 رابطه ميان کارکرد مغز و طراحي بسته بنديبازاريابي اغلب با ارتباط سريع سر و کار دارد, مثلا: تماشاي يک آگهي بازرگاني در تلويزيون, ديدن يک پوستر هنگام رانندگي, بررسي بسته ها در سوپرمارکت, يا ورق زدن يک بروشور, هر مشخصه اي که موفقيت در ايجاد چنين ارتباطي را در جامعه پرازدحام ما افزايش يا کاهش دهد, شايان توجه بسيار است و اين پژوهش چگونگي ارتقاي کيفيت بسته بندي را از طريق طراحي عناصر آن بررسي مي کند.

تحقيقات اخير که توسط مرکز هنلي (فرانتيرز, 1996) صورت گرفته , نشان مي دهد تصميم براي خريد,در 73 درصد موارد در همان لحظه خريد گرفته مي شود, طراحي بسته بندي در لحظه خريد نقش اساسي دارد. طراحي بسته همچون (فروشنده اي حي و حاضر) بايد بتواند يک برند را عالي و معروف نشان دهد و هميشه جلوي چشم نگه دارد.در اين زمينه تحقيقات و تجارب کمي وجود دارد.

تحقيقات روانشناختي درباره برتري جانبي مغز نشان مي دهد که دريافت مغز يکدست و متقارن نيست. مثلا اگر لغات از راست به چپ ديده شوند, بهتر در ياد مي مانند, در حالي که نشانه هاي تصويري اگر از چپ به راست قرار گيرند, تاثير بيشتري خواهند داشت. در موقعيت هاي دريافت سريع, مثل نگاه کردن به بسته ها هنگام راه رفتن در راهروي يک سوپرمارکت, اين تفاوت در دريافت و وضعيت قرار گيري عناصر طراحي بسته, ممکن است بر تشخيص و ديده شدن آن محصول يا ناديده ماندش موثر باشد.
برتري جانبي يا ترجيح نيمکره اي از ساختار نامتقارن مغز ناشي مي شود. اگر چه سمت راست و سمت جپ مغز در شکل متقارنند. اما کارکرد و سازمان آنها يکسان نيست, نيمکره چپ به زبان مي پردازد. سيستم عصي انسان طوري است که اصولا هر نيمکره مغزي, اطلاعات را از سمت مخالف بدن دريافت مي کند. اين قاعده تمايل به سمت مخالف در قواي لامسه و شنوايي, حرکت بدن و در اندازه اي کوچک تر در قوه بينايي وجود دارد. از آنجا که هر يک از دو سمت مغز کارکردي خاص دارد, در مغز نوعي جهت گيري ذاتي براي پردازش اطلاعات, بسته به اين که کدام سمت آن را دريافت مي کند, وجود دارد. براي مثال هر محرکي در راست مستقيما به نيمکره چپ مي رود, جايي که براي پردازش اين اطلاعات توانايي بيشتري دارد, البته اين برتري  جزئي و زودگذر است, زيرا در نيمکره مغز با هم رقابت مي کنند, تاثيرگذار است. هر چند برتري جانبي مغز و تاثيراتش سال ها است که ثابت شده, درباره تاثير آن بر بازاريابي تحقيقات بسيار کمي وجود دارد .

شواهد درباره برتري جانبي از سه حوزه نشات مي گيرد. تحليل کارکرد مغز بيماران مغزي, مشاهده تاثيرات جراحي مغز و آزمايش روي انسان هاي عادي. در سال 1836 , مارک داکس به ارتباط مستقيم بين نقصان در بيان و آسيب ديدن يک سمت مغز پي برد. عموما مشکل بيان در بيماراني ديده مي شود که سمت چپ مغزشان آسيب ديده است. تحقيقات و مطالعات مکرر اين موضوع را تاييد مي کند.

در همين اواخر,تحقيقات بسياري در مورد بيماراني که به اصطلاح به عارضه مغز دو تکه دچارند, انجام شده. اين بيماران معمولا تحت نوعي عمل جراحي قرار  گرفته اند که طي آن مسير غشايي (جسم پينه اي) , براي درمان صرع شديد, شکافته مي شود. اين عمل نتايج ناهمگوني به همراه دارد, مثلا ممکن است يک بيمار براي شيئي که با سمت راست مغزش دريافته است نامي بگذارد, در حالي که اگر آن را با سمت چپ مغزش دريابد چيزي ديگر بنامد. اين اتفاق به اين دليل رخ مي دهد که اطلاعات حسي از سمت چپ, فقط به سمت راست مغز مي روند و به قلمرو پردازش زبان در نيمکره چپ دسترسي ندارند.

اگر چه يافته هاي عجيب درباره بيماران مغزي تفاوت هايي را در توانايي هاي نيمکره اي نشان مي دهد, اين نظريه ها در مورد انسان هاي عادي که نيمکره هاي مغزشان به وسيله جسم پنبه هاي با هم کار مي کنند و تبادل اطلاعات مي کنند, کاربرد محدودي دارد. تحقيقات نشان مي دهد که در انسان هاي عادي نيز, با وجود مغزي سالم, ناهمگوني در تبادل اطلاعات حسي وجود دارد. اين تحقيقات سه نوعند: آزمون با استفاده از پرتوافکني سريع بر محرک, بررسي با استفاده از آميتال سديم براي بي حس کردن يک سمت مغز و روش اخير بررسي که مستقيما فعاليت امواج مغزي و تمرکز آن را اندازه گيري مي کند.

آزمايشي که با استفاده از پرتوافکني صورت مي گيرد بيش از هر روش ديگري با نحوه کارکرد محرک هاي بازاريابي مرتبط است. اين مطلب با توجه به همين روش تحقيق نگاشته شده است. در يک مغز سالم, پيام اغلب مانند برق به نيمکره ديگر منتقل مي شود. آزمايش ها تفاوت هاي مهمي را در نحوه بررسي محرک هاي کوتاه نشان مي دهند, به خصوص هنگامي که محرک هاي متفاوتي دو نيمکره را هم زمان تحريک مي کنند. اين تحقيقات تفاوت هاي بسياري را بين دو نيمکره آشکار کرده اند. سمت چپ عموما در  پردازش اطلاعات لغوي توانا است و سمت راست در موسيقي, تفسير ا حساسات و تطبيق عناصر غير لغوي, تحقيقات ابتدايي بر محرک ها و قوه شنوايي متمرکز بود, ولي بعدها نتايج مشابهي در مورد محرک هاي غير لغوي (کلامي) و ديگر محرک ها حاصل شد.

بررسي برتري جانبي مغز ثابت مي کند  که عناصر لغوي هنگامي بهتر به ياد مي مانند که از راست به چپ حوزه ديد چيده شوند و محرک هاي غيرلغوي وقتي از چپ به راست قرار گيرند, بهتر به خاطر سپرده مي شوند. اين برتري در يادآوري در مورد محرک هايي چون حروف و اعداد نيز صدق مي کند. تحقيقات نشان داده اند که چيدمان چپ به راست در حوزهديد تاثيري بهتري بر دريافت عناصر غيرلغوي مانند تصوير, رنگ, تميز دادن درخشندگي و تشخيص عمق دارد. توضيحات فوق بيشتر پردازش محرک هاي ساده را تشريح مي کند. بررسي هايي با محرک هاي پيچيده, تمايل مغز به پاسخ از سوي هر دو نيمکره را نشان مي دهند. به هر حال هنوز دقيقا قابل تشخيص و تفکيک نيست که نيمکره هاي مغز به محرک ها مستقلا پاسخ مي دهند, در پاسخگويي علمکردي متقابل دارند يا همکاري دارند.
مطالبي که در مورد طراحي بسته نوشته شده اند بر اهميت روز افزودن طراحي در بسته بندي و نقش آن به عنوان وسيله اي براي برقراي ارتباط و تبليغ يک برند يا محصول متمرکز بوده است. در حالي که روش هاي تحقيق بسياري در مورد طراحي بسته وجود دارد, نتايج آنها اکثر در طراحي بسته وجود دارد, نتايج آنها اکثرا در طراحي تک بسته ها به کار گرفته شده اند. در زمينه عمومي, تحقيقات تجربي بسيار کمي صورت گرفته است.

نقش طراحي بسته از هنگام افزايش تمايل به خدمات و فروش سلف سرويس تغيير کرد و بسته بندي به جزئي جدايي ناپذير از فرآيند فروش تبديل شد. رو کردن به سوپر مارکت هاي بزرگ تر و افزايش بخش بندي در سوپر مارکت ها به افزايش تنوع محصولات منجر شد, به اين ترتيب بسته بندي بايد در فضايي پرازدحام و رقابتي کارآيي خود را نشان مي داد. خريدهاي ناگهاني و بدون برنامه ريزي نيز رو به افزايش است, خريد مواد غذايي حدودا در نيمي از موارد نشان مي دهد که در 73 درصد موارد تصميم براي خريد در همان لحظه گرفته مي شود. تمايل به خريد هفتگي و حجم خريد بالا در يک توفق جاي خود را به خريد در کمترين زمان ممکن داده و در پي آن نقش بسته بندي بسيار اساسي تر شده است.

به نظر مي رسد که بسته بندي مهم ترين واسطه برقراري ارتباط است. براي اين ادعا سه دليل وجود دارد.
1. دسترسي وسيع آن از سوي تقريبا تمامي طيف خريداران
2. حضور آن در لحظه تعيين کننده اي که تصميم خريد گرفته مي شود.
3. توانايي درگير کردن مصرف کنندگان که به قصد کسب اطلاعات بسته ها را مرور مي کنند.

اين درگير شدن مصرف کنندگان بسته بندي را به عنصر ضروري تبليغ, هم در انتقال ارزش هاي يک برند و هم به عنوان جزئيي جدايي ناپذير از خود برند, تبديل کرده است.
بلاک 1995 مدلي از پاسخ (واکنش) مصرف کننده به شکل محصول را ارائه کرد. در اين مدل شکل محصول واکنش رواني را, هماهنگ با ويژگي هاي شخصيتي خريدار و عوامل موثر در آن موقعيت خاص, تعيين مي کند. واکنش رواني در مرحله بعد به دو واکنش شناختي و عملي تقسيم مي شود.

در مورد اين که واکنش شناختي از يک دريافت بصري کلي ناشي مي شود, زا از پردازش خطي عناصر مختلف يا هر دو, بحث وجود دارد. مدل بلاک بر پاسخ به شکل محصول متمرکز است و مقوله جلب توجه در فروشگاه هاي در هم و بر هم را مي شکافد. برکوويتز1987  و دومين 1991 هم اين موضوع را بررسي کرده اند. ميرز لوي و تيبوت 1989 نشان مي دهند که ميزان سنخيت هر دسته از محصولات, پردازش اطلاعات را تحت تاثير قرار مي دهد. يعني مصرف کنندگان ترجيح مي دهند. محصولات جديد با محصولات موجود همخواني داشته باشند. همچنين شباهت و هم خواني محصولي در يک قفسه شلوغ ممکن است توجه خريداري را به خود جلب کند.

براي بررسي و سنجش طراحي بسته سه روش اصلي وجود دارد:
1- آزمايش تصاوير
2- آزمايش کاربرد
3- آزمايش قابليت رويت (شوارتز 1971)

آزمايش تصوير معيارهاي سنتي کمي و کيفي را براي سنجش رفتار مصرف کننده, تمايل او و پيام موضوع ارتباط به کار مي گيرد. آزمايش کاربردي نحوه برخوردهاي کارکردي با محصول را بررسي مي کند, و همچنين جاگذاري آنها را در خانه .
آزمايش ديد ميزان وضوح گرافيک بسته, بازخورد عناصر مختلف بسته و بازخورد طراحي هاي متفاوت را مي سنجد. و براي اين کار از دستگاه پرتوافکن, دستگاه اندازه گيري زاويه و آزمايش هاي حرک چشم بهره مي گيرد.(استرن 1981) از دستگاه پرتوافکن در جنگ جهاني دوم براي تشخيص شبه هواپيما استفاده مي شده است. (سوئوپ, 1981) اين دستگاهيک شاتر الکترونيکي دارد که به شخص امکان مي دهد تا زمان پرتوافکني به بسته را به دقت کنترل کند. ( براي مثال يک صدم ثانيه) و از آن براي اندازه گيري تاثير طراحي بسته, وضوح گرافيک بسته ميزان شاخص بودن بسته هاي متفاوت در قفسه استفاده مي کنند. يکي از معايب پرتوافکن اين است که در محيط هاي ساختگي از آن استفاده مي شود, و چون پاسخ دهنده ها واقعا در حال خريد نيستند, ممکن است نتايج در يک فروشگاه متفاوت باشد. به علاوه , اين دستگاه اگر چه به شما مي گويد که شخص چه مي بيند, اعلام نمي کند که چه پيامي منتقل مي شود.

 


شرکت کاراما ماشین 

سازنده ی دستگاه های بسته بندی مواد غذایی ، سازنده ی دستگاه های بسته بندی صنایع غذایی ، سازنده ی دستگاه های بسته بندی صنایع دارویی ، سازنده دستگا ه های بسته بندی  لوازم آرایشی و بهداشتی ، ماشین آلات بسته بندی این آمادگی را دارد تا در زمینه های :
 
دستگاه بسته بندی ،  دستگاه های بسته بندی مواد غذایی ، دستگاه های بسته بندی صنایع غذایی  ، دستگاه بسته بندی صنایع دارویی ، دستگاه  بسته بندی  لوازم آرایشی و بهداشتی ، دستگاه بسته بندی حبوبات ، بسته بندی ، ماشین آلات بسته بندی غلات ، بسته بندی مایعات ، دستگاه بسته بندی مایعات ، ماشین آلات تولیدی و بسته بندی ، دستگاه بسته بندی ساشه GF 110 ، دستگاه بسته بندی ساشه LC 200 ، دستگاه بسته بندی ساشه سه نازله L M 300 ، دستگاه بسته بندی بسته های بالشتکی L 340

با یاری متخصصان خود در خصوص هر کدام از ماشین آلات بسته بندی عنوان شده مشاوره و اطلاعات کارایی را در اختیارتان قرار دهد . منتظر پرسش ها و هم چنین نقطه نظرات شما گرامیان هستیم.
 


برچسب ها : ماشین آلات صنایع بسته بندی ، لوازم بسته بندی  ، اهمیت بسته بندی گیاهان داروئی ، ماشین آلات بسته بندی ، دستگاه بسته بندی  ، دستگاه بسته بندی ساشه GF110 ، ماشین بسته بندی ساشه  GF110  ، دستگاه بسته بندی ساشه  مدل ال سی 200 ، دستگاه بسته بندی مدل LC200 ، ماشین بسته بندی مدل LC200 ، دستگاه بسته بندی ساشه سه نازله  مدل ال ام 300 ، ماشین بسته بندی ساشه سه نازله LM300  ،  دستگاه بسته بندی بسته های بالشتکی  مدل ال 340  ، ماشین بسته بندی بسته های بالشتکی مدل L340 ،  دستگاه بسته بندی ساشه سه نازله  مدل ال ام بی 300 ، ماشین بسته بندی ساشه LMB300 بسته بندی حبوبات ،  دستمال مرطوب ، دستگاه دستمال مرطوب ، دستگاه بسته بندی دستمال مرطوب ، دستگاه تولید دستمال مرطوب ، دستگاه تولید دستمال کاغذی ، تولید دستمال مرطوب ،  دستمال مرطوب دستگاه دستمال مرطوب  دستگاه بسته بندی دستمال مرطوب  دستگاه تولید دستمال کاغذی تولید دستمال مرطوب دستمال شیرپاک کن دستگاه تولید دستمال جیبی

 
 منبع : http://www.persiapack.ir

 

 

آرشیو مطالب

فهرست اصلی

نظرسنجی

پر کاربرد ترین ماشین بسته بندی کدام است؟
 

پذیرش نمایندگی

شرکت کاراما ماشین  در نظردارد به منظور توسعه شبکه فروش محصولات خود نسبت به پذیرش نمایندگی فروش در داخل و خارج از کشور علی الخصوص کشور های منطقه  اقدام نماید.
از واجدین شرایط دعوت به عمل می آیدجهت مشاهده ی شرایط و مدارک مورد نیاز

کلیک نمایند